Osobní odběry vždy zdarma
95 % produktů skladem
Milion spokojených zákazníků
Košík 0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Všeobecné obchodní podmínky (platné do 16.12.2020)

Všeobecné obchodní podmínky pro e-shop (do 16. 12. 2020)

Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád eshopu „www.asko-nabytek.cz“ (dále jen „VOP“)

Firma: ASKO – NÁBYTEK, spol.s r.o.
Sídlo: Praha 10, Štěrboholy, Nákupní 444/6, PSČ 10200
IČ: 41193946,
DIČ: CZ41193946
e-mailová adresa: info.eshop@asko.cz
tel.: 232 000 222, volba 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3697 (dále jen „prodávající“ nebo „společnost ASKO-NÁBYTEK, spol. s r.o.“)

Webová adresa e-shopu: https://www.asko-nabytek.cz
Bankovní spojení: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, IČO: 47610921
Číslo účtu: 10515315/6200
IBAN: CZ13 6200 006­2 1800 1051 5­315
BIC: COBACZPXXXX

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) shora jmenovaného prodávajícího (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“), včetně internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce http://www.asko-nabytek.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.6 Tyto obchodní podmínky jsou dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.6 Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není výnos ani montáž zboží. Informace o zboží dostupné na www.asko.cz jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Vyobrazené odstíny výrobku se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení technických parametrů monitoru každého kupujícího. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.

3.7 Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu sales.eshop@asko.net, nebo prostřednictvím call-centra prodávajícího na tel.č.232 000 222/ volba 2; takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.

3.8 Po vyexpedování objednávky již není možné, aby kupující požadoval od prodávajícího změnu fakturačních údajů, které uvedl v objednávce.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného a příp. též poplatku podle čl. 2.7 těchto obchodních podmínek.

4.2 Kupující může uhradit kupní cenu, dobírku a dopravné:

 1. v hotovosti na dobírku (dobírka je možná pouze při dodávce na území ČR) v místě určeném kupujícím v objednávce, za platbu tímto způsobem jsou účtovány kupujícímu náklady ve výši 59,– Kč
 2. prostřednictvím splátek
 3. bezhotovostně prostřednictvím platební karty
 4. prostřednictvím PayU

4.3 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen od 1.3.2017 vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Kupující obdrží účtenku v elektronické podobě a nákupem v e-shopu s tím souhlasí.

4.4 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Prodávající je oprávněn požadovat zálohu; a to do celé výše kupní ceny. K převzetí zboží je kupující oprávněn až po úhradě celé kupní ceny zboží. Při převzetí zboží je kupující povinen prokázat se dokladem o koupi zboží.

5. TERMÍN DODÁNÍ, DOPRAVA, CENA ZA DOPRAVU

5.1 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Zboží prodávající dodává pouze v rámci území České republiky.

5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno nejpozději do 30 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy, není – li u zboží na jeho produktové kartě v e-shopu uvedena doba kratší; a to v pracovní dny, v době od 8:00–17:00 hod.

5.3 Cena za dopravu zboží na adresu dodání určenou kupujícím je uvedena na každé kartě zboží v e-shopu a dle hmotnosti zboží činí 259,– Kč, 459,– Kč nebo 759,– Kč.

5.4 Pakliže si kupující v jedné objednávce zakoupí zboží s rozdílnou dobou dodání, které není kupujícímu dodáváno ve stejný den, potom bez ohledu na hmotnost zboží u zboží, které je dodáváno později platí, že:

 1. u zboží, jehož kupní cena je nižší než 3.000,– Kč činí cena za dopravu 159,– Kč,
 2. u zboží, jehož kupní cena je vyšší než 3.000,– Kč činí cena za dopravu 259,– Kč.

Akce doprava zdarma nad určitou hodnotu objednávky platí pouze na první expedici ze skladu.
S těmito specifickými podmínkami je zákazník obeznámen již při vytváření objednávky.

5.5 Při objednání dvou kusů jakéhokoliv zboží se automaticky uplatní sazba dopravného dražšího zboží dle předchozího odstavce.

5.6 Při objednávce s celkovou cenou zboží nad 25 000,– Kč je doprava zboží zdarma, není- li u konkrétního zboží uvedeno v průběhu objednávky jinak.

5.7 Při objednání 3 a více kusů zboží, v celkové hodnotě do 25 000,– Kč činí sazba dopravného 759,– Kč.

5.8 Při zvolení služby ASKO EXPRES, kterou je možno využít pouze v rámci dodání zboží na území Hlavního města Praha:

 1. u objednávky odeslané v pracovní den do 12:00 hod. je zboží kupujícímu dodáno téhož dne do 20:00 hod.
 2. u objednávky odeslané v pracovní den po 12:00 hod. či kdykoliv v nepracovním dni je zboží kupujícímu dodáno nejbližšího následujícího pracovního dne do 20:00 hod.

Příplatek za službu ASKO EXPRES k cenám za dopravu uvedeným shora v tomto článku činí 500,– Kč.

5.9 Služba osobní odběr je realizována zdarma. Možnost vyzvednutí objednaného zboží je na adrese níže uvedeného Centrálního skladu a v níže uvedených provozovnách prodávajícího (není – li u konkrétního zboží na jeho produktové kartě omezena možnost osobního odběru pouze na Centrální sklad).

 • Centrální sklad – Horní Počernice, Hala B4, Do Čertous 2772/8, Praha 9 – Horní Počernice, 19300
 • Prodejna – Plzeň, Folmavská 1282/10, Plzeň – Skvrňany, 30100
 • Prodejna – Praha Čakovice, Kostelecká 83, Praha 9 – Čakovice, 19600
 • Prodejna – Praha Štěrboholy, Nákupní 444/6, Praha 10 – Štěrboholy, 10200
 • Prodejna – Chomutov, Nákupní centrum Otvice, Obchodní zóna 275, Otvice, 43111
 • Prodejna – Teplice, Srbická 514, Teplice – Srbice, 41510
 • Prodejna – České Budějovice, Obchodní zóna GLOBUS, České Vrbné 2389, České Budějovice, 37011
 • Prodejna – Mladá Boleslav, NC Olympia, Jičínská 1418, Mladá Boleslav, 29301
 • Prodejna – Tábor, Nákupní Centrum Albert Hypermarket, Soběslavská 3073, Tábor, 39005
 • Prodejna – Hradec Králové, Nákupní zóna Tesco, Rašínova 1669, Hradec Králové, 50002
 • Prodejna – Znojmo, Suchohrdelská 2799/26, Znojmo, 66902
 • Prodejna – Brno, OC Olympia, U Dálnice 777, Brno – Modřice, 66442
 • Prodejna – Olomouc, Obchodní zóna GLOBUS, Pražská 318/37, Olomouc – Řepčín, 77900
 • Prodejna – Zlín, Centro Zlín Retail Park, Třída 3. května 1205, Zlín – Malenovice, 76302
 • Výdejní místo – Brno, Vídeňská 150/121, Brno, 61900

5.10 Při zvolení osobního odběru si kupující s sebou přinese potvrzení k vyzvednutí zboží a svůj doklad totožnosti. Platba je při osobním odběru možná:

 1. bezhotovostně prostřednictvím platební karty
 2. prostřednictvím PayU
 3. v hotovosti (s výjimkou Centrálního skladu a výdejního místa Brno, kde tento způsob platby není možný)

V případě zvolení shora popsaného osobního odběru a úhradě kupní ceny při odeslání objednávky zboží si kupující vyzvedne zboží do 10 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

V případě zvolení shora pospaného osobního odběru na kamenné prodejně prodávajícího a zvolení úhrady kupní ceny při převzetí zboží si kupující vyzvedne zboží do 2 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Kupující je povinen zboží řádně při osobním převzetí zkontrolovat. Zjistí-li kupující vady zboží nebo jeho množství, je kupující povinen o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího a má právo zboží nepřevzít.

5.11 V případě neodebrání zboží a jeho vrácení prodávajícímu je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 0,1 % kupní ceny za každý den uskladnění.

5.12 Kupující je povinen zajistit v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místu dodání a převzetí zboží. Neuhradí-li kupující kupní cenu včas nebo jiným způsobem zcela zmaří dodání zboží, je povinen uhradit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu odpovídající 25 % kupní ceny.

5.13 Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce k prvním vchodovým dveřím, pokud tomu podmínky dovolují.

5.14 Pokud je zásilka doručována na adresu určenou zákazníkem, je kupující dopravcem zpravidla předem kontaktován. Pokud kupující není při doručování zásilky zastižen, je mu v místě doručení zanecháno oznámení, na jehož základě je kupující povinen dopravce kontaktovat a sjednat s ním čas dodání. Dopravce zpravidla sám činí tři pokusy o doručení zboží. Termín dodání zboží je zachován i tehdy, pokud je pokus o doručení zásilky, při němž nebyl kupující zastižen, učiněn před uplynutím termínu dodání zboží. Pokud se nepovede zásilku do 10 dnů od expedice doručit kupujícímu, je tato zásilka automaticky vrácena prodávajícímu.

5.15 Kupující je povinen zboží řádně při převzetí od dopravce zkontrolovat. Pokud kupující při dodání zboží dopravcem zjistí poškození zásilky, o němž má za to, že bylo způsobeno při přepravě, nebo pokud počet skutečně dodaných balíků neodpovídá počtu balíků uvedených na přepravním listu dopravce, doporučuje se pro takovou reklamaci kupujícímu následující postup. Kupující uvede vady nebo nesprávný počet balíků jako výhradu do přepravního listu dopravce a následně vypíše reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího uvedené výše nebo odešle elektronickou poštou prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena. Kupující by pokud možno neměl se zásilkou nijak manipulovat a měl by zajistit uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. Kupující současně zašle fotodokumentaci poškozeného zboží, obalu a protokolu dopravce.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. matrace a chrániče matrace, polštáře, přikrývky a ložní povlečení) a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2 Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář https://www.asko-nabytek.cz/odstoupeni poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

6.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3 Ustanovení uvedená v tomto článku se nepoužijí u zboží zejména když:
a) vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
b) vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
c) vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího,
d) se jedná o běžné opotřebení zboží, způsobené jeho užíváním, nikoliv o vadu,
e) užitné i estetické hodnoty zboží byly nedbalým způsobem užívání zboží předčasně vyčerpány
f) jedná se o přirozené vlastnosti přírodních materiálů, nikoliv o vadu (např. suky, světelné stínování a dýhování u dřevěných výrobků, přilnavost prachu a chloupků u textilních potahů, pozinkování, atd.) Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturální rozdíl u přírodních či textilních materiálů, lakovaných nebo kachlových ploch, typické vlastnosti dřeva a peří včetně zápachu nebo drobné odchylky rozměrů u čalounění nábytku v rámci tolerance.
g) se vada ani po důkladném odborném přezkoumání na zboží neprojeví.

7.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5 Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

7.6 Ustanovení uvedená výše v tomto článku VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

7.7 Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícímu ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.

7.8 Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

7.9 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v tomto čl. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

7.10 Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

7.11 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.12 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

7.13 Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

7.14 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno uskutečnit.

7.15 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

7.16 Prodávající není povinen poskytnout kupujícímu po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

7.17 Prodávající nad rámec svých zákonných povinností poskytuje kupujícímu záruku za jakost v trvání dvou let, u zboží použitého v trvání jednoho roku. Její uplatnění se řídí shora uvedenými ustanoveními VOP, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

7.18 V případě jakéhokoliv vrácení kupní ceny nebo její části kupujícímu, může být částka do výše 2.500,– Kč vyplacena v hotovosti na pokladně provozoven prodávajícího uvedených v čl. 5 s výjimkou Centrálního skladu.. V případě vyšší částky bude bezodkladně vrácena kupujícími poštovní poukázkou (případně bankovním převodem na účet kupujícího či formou voucheru, pokud se na tom strany dohodnou).

7.19 Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího zejména prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, dopisem, mailem nebo osobně prostřednictvím kterékoliv prodejny prodávajícího v České republice. Prodávající doporučuje kupujícímu následující postup uplatnění reklamace: (i) vyplněním příslušného formuláře na internetové stránce prodávajícího www.asko.cz v kategorii Služby/ Reklamace a jeho doručením elektronickou poštou prodávajícímu anebo (ii) dopisem doručeným prodávajícímu, v obou případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží.

7.20 V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení těchto VOP se nepoužijí a platí zákonná úprava odpovědnosti za vady. Smluvní záruka na zboží je v takovém případě poskytována kupujícímu v trvání šesti měsíců. Lhůta k vyřízení reklamace pak činí 6 měsíců.

8. NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující, který je spotřebitelem, (tj kupující, který zboží nekupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání), právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající sám neposkytuje po dobu vyřízení reklamace náhradní zboží.

8.2 V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

8.3 Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Více informací o mimosoudním řešení sporů nalezne prodávající na webu české obchodní inspekce: http://www.coi.cz/…h-sporu-adr/

8.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v záhlaví. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.5 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.6 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.7 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně; a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, je – li zřízen.

9.2 Zpráva je doručena:

 1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí, je-li toto přijetí potvrzeno elektronicky odesílateli adresátem
 2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb platí, že zpráva je doručena nejpozději třetím pracovním dnem po odeslání, a to včetně odepření převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
 3. prostřednictvím sms, okamžikem dodání potvrzení o přijetí zprávy adresáta na telefon odesílatele

9.3 Prodávající je dále nad rámec shora uvedeného výslovně oprávněn provádět úkony související s právy a povinnostmi z kupní smlouvy prostřednictvím hlasového telefonního hovoru s kupujícím, pokud s tím kupující v případě každého z nich, výslovně souhlasí.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

10.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího www.asko.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto odstavce).

10.3 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

10.4 Zvláštní ujednání se zákazníkem učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v rozporu.

10.5 Ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění prodávající umožňuje bezplatný zpětný odběr elektrospotřebičů bez nutnosti nákupu nového elektrozařízení v rámci internetového prodeje v místě dodávky (soulad s § 37k odst. 4, písm. a) zákona o odpadech).

10.6 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

10.7 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.8 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.9 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – UDĚLENÍ SOUHLASU:

11.1 Uzavřením smlouvy Subjekt údajů uděluje tímto obchodní společnosti ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o. (dále jen „společnost) jakožto Správci osobních údajů souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek.

11.2 Společnost dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení”) a zák. č. Zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

11.3 Společnost je provozovatelem webových stránek na adrese http://www.asko-nabytek.cz (dále jen „Portál“), prostřednictvím kterých poskytuje své zboží. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti.

11.4 Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.

11.5 Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost jmenovaná výše v záhlaví.

11.6 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

11.7 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.8 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.9 V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

12. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY:

 • jméno a příjmení
 • poštovní adresa
 • emailová adresa
 • telefonický kontakt

13. ÚČELEM ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE:

 • Prodej zboží v eshopu na webové adrese uvedené v záhlaví
 • Zasílání obchodních sdělení Kupujícímu ze strany Prodávajícího
 • Slevový bonusový program Kupujícím
 • Registrace v eshopu Prodávajícího
 • Předsmluvní jednání
 • Správa uživatelského účtu
 • Odpověď na dotaz v poptávkovém formuláři eshopu
 • Poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů
 • Vyhodnocování a analýza trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně žádostí o názory na produkty Prodávajícího a eshop)

14. ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PLNĚNÍ SMLOUVY

14.1 V případě registrace Subjektu údajů jakožto kupujícího jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení – poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.

15. OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT POSKYTNUTY NÁSLEDUJÍCÍM TŘETÍM OSOBÁM:

15.1 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílející se na prodeji a dodání zboží, vyřizování reklamací a realizaci plateb 
 2. spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností
 3. obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách, tam, kde Subjekt údajů poskytl samostatný souhlas
 4. vymáhání práva – pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků

15.2 Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

15.3 Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Prodávajícímu pro marketingové účely poskytuje Prodávajícímu dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Prodávajícímu pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu kupujícím.

15.4 Z odběru obchodních sdělení se může kupující snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Prodávajícího kontaktuje prostřednictvím infolinky.

15.5 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace.

15.6 Prodávající může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

16. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

16.1 Účet každého uživatele je chráněn uživatelským heslem. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost nezasílá uživatelům emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.

16.2 Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami.

16.3 Prodávající si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

17. COOKIES A INTERNETOVÉ BEACONS

17.1 Tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) slouží k uchovávání a příležitostnému sledování návštěv webových stránek prodávajícího. Cookie je malý textový soubor, který je uložen v počítači Subjektu údajů pro účely zaznamenávání. Prodávající užívá cookies, aby usnadnil navigaci po jeho webových stránkách. Po zavření prohlížeče ze strany Subjektu údajů platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na pevném disku Subjektu údajů po delší dobu. Prodávající rovněž ukládá rozlišení obrazovky a zjišťuje, zda je v prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení stránek prodávajícího. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.

17.2 Prodávající používá dvě kategorie souborů cookies:

 1. Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Subjekt údajů při procházení webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
 2. Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Subjekt údajů se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z webových stránek Prodávajícího. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu, a to na jeho webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování osobních údajů Subjektu. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Subjekt nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, aby na sociálních médiích sdíleli obsah.

17.3 Cookies lze odstranit nebo odmítnout dle pokynů v podpůrném souboru internetového prohlížeče. Pokud dojde k odstranění cookies, může dojít k omezení možnosti plně využívat všech aspektů portálu prodávajícího.

17.4 Prodávající může shromažďovat údaje při využití e-shopu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na portálu prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží nebo v e-mailu, který zasílá prodávající. Ten využívá beacons k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby mohl sdělit kupujícímu, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Prodávající může rovněž shromažďovat informace o počítači kupujícího nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

18. NAHRÁVÁNÍ TELEFONICKÝCH HOVORŮ

18.1 S předchozím výslovným souhlasem Subjektu může Zpracovatel nahrávat telefonické hovory a zpracovávat nahrávky telefonických hovorů na zákaznické lince zejména za účelem jednání o uzavření smlouvy, návrhů na změny smluvních ujednání, doplňujících informací k zajištění plnění smlouvy, zkvalitňování služeb, uplatňování reklamací apod. Souhlas s nahráváním a zpracováváním telefonických hovorů vyslovuje Subjekt souhlas pokračováním hovorů po oznámení operátora, že jeho hovor bude nahráván. Pokud si nepřeje být nahráváni, je subjekt po oznámení, že jeho Váš hovor nahráván, zavěsit a využít jiný z komunikačních kanálů.

19. POUČENÍ

19.1 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

19.2 Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas.

19.3 Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

19.4 Prodávající provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení s prodejem zboží v jeho eshopu.

19.5 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje, že:

 1. osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 2. důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné
 3. při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení
 5. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
 6. Subjekt údajů má právo (např. v administraci svého profilu po přihlášení, emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):
  • právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
  • právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
  • právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
  • právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
  • právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
  • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

ASKO – NÁBYTEK, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 – POKYNY K UŽÍVÁNÍ, MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ ZBOŽÍ

link na stáhnutí souboru .pdf zde.

PŘÍLOHA Č. 2 – VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

link na stáhnutí souboru .pdf zde.