Osobní odběry vždy zdarma
95 % produktů skladem
Milion spokojených zákazníků
Košík 0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Whistleblowing. Správa stížností

Správa stížností při porušení zákona
Nahlásit nyní
Podle zákona o ochraně oznamovatelů a zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci prověřujeme veškerá oznámení a důkladně je prošetřujeme.

Podrobnosti o systému oznamovatelů

Základním kamenem oznamovacího systému je zásada anonymity. Zaručujeme vám, že poskytujeme nejvyšší možnou ochranu oznamovatelům, dotčeným osobám i zaměstnancům, kteří se podílejí na objasnění daného oznámení. Netoleruje se nátlak na oznamovatele a na žádné osoby, které prosazují správné chování. Pro dotčenou osobu platí presumpce neviny, dokud není prokázáno, že se dopustila protiprávního jednání. Vyšetřování probíhá při zachování maximální důvěrnosti. K informacím se přistupuje nepředpojatě, jejich zpracování je rychlé a celý proces zabezpečen.

Spravedlnost

Informace pro oznamovatele protiprávního jednání – Whistleblowing

Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“)

Whistleblowing je termín používaný pro jednání, kdy oznamovatel informuje svého zaměstnavatele o protiprávním jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle Zákona je společnost ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o., IČO: 411 93 946, se sídlem Nákupní 444/6, Štěrboholy, 102 00 Praha 10 („Společnost ASKO“), povinna od 15. 12. 2023 zavést vnitřní oznamovací systém pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku s pokutou alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 Zákona.

Společnost ASKO pověřila v souladu s § 8 odst. 2 Zákona vedením vnitřního oznamovacího systému svou mateřskou společnost F. u. G. Beteiligungs GmbH für Asko, se sídlem Porta Westfalica, Bakenweg 16-20, PSČ 32457, Spolková republika Německo, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Bad Oyenhausen pod registračním číslem HRB 9730 (tzv. Pověřená osoba).

Jak je možné podat oznámení?

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému můžete využít, pokud jste osoba, která pro Společnost ASKO vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, popř. osoba, která byla nebo je se Společností ASKO v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jinou obdobnou činností, zejména pokud jste zaměstnanec, brigádník, praktikant, stážista, uchazeč o zaměstnání, ale i dodavatel, obchodní partner a jeho zaměstnanec.

Společnost ASKO tímto sděluje, že ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vyloučila možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému osobám, které nevykonávají pro společnost práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Pokud máte informace o tom, že došlo nebo má dojít ve Společnosti ASKO k možnému protiprávnímu jednání, můžete podat oznámení v českém jazyce jedním z následujících způsobů:

  • v listinné podobě,
  • elektronicky prostřednictvím e-mailu,
  • telefonicky, anebo
  • osobně

Pro potřeby podání oznámení byl zřízen také oznamovací portál, na který se dostanete přes internetové stránky Společnosti ASKO: www.asko-nabytek.cz/whistleblowing.

Při podání oznámení vždy uvádějte své jméno, příjmení a datum narození či jiný identifikátor k ověření totožnosti. V opačném případě Vám nebude možné poskytnout ochranu před odvetnými opatřeními! Příslušné osoby určené pro přijetí a vyřízení oznámení mají povinnost mlčenlivosti a její porušení je sankcionováno.

Oznámení podané v listinné podobě

Oznámení můžete podat v listinné podobě poštou na adresu sídla Společnosti ASKO:

Iveta Tichotová (do vlastních rukou)
ASKO nábytek, spol. s r.o.
Nákupní 444/6
102 00 Praha 10 – Štěrboholy

Zásilku je třeba označit nápisem "Whistleblowing – neotvírat" či jiným obdobným textem.

Oznámení podané elektronicky

Oznámení můžete podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy:
whistleblowing@asko.net

Oznámení podané telefonicky

Pro účely telefonického oznámení byla zřízena telefonická linka, kterou můžete využít k podání oznámení.

Oznámení můžete podat na telefonní číslo +420 778 757 841.

Oznámení podané osobně

Oznámení můžete podat také osobně, jestliže o to oznamovatel příslušnou osobu požádá. Osobní setkání příslušná osoba umožní nejpozději do 14 dní od přijetí žádosti oznamovatele.

Příslušnými osobami určenými pro účely přijetí a vyřízení oznámení jsou:

  • pan Dr. Alex Kroll, Chief Compliance Officer/CCO,
  • paní Iveta Tichotová, vedoucí finančního a účetního oddělení Společnosti ASKO.

Společnost ASKO upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.

ASKO - NÁBYTEK, spol.s r.o.