0 Kč
Produkt byl přidán do košíku
img
Ostatní produkty v košíku
produktů v košíku
Mezisoučet
0

Whistleblowing. Správa stížností

Správa stížností při porušení zákona
Nahlásit nyní
Podle zákona o ochraně oznamovatelů a zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci prověřujeme veškerá oznámení a důkladně je prošetřujeme.

Podrobnosti o systému oznamovatelů

Základním kamenem oznamovacího systému je zásada anonymity. Zaručujeme vám, že poskytujeme nejvyšší možnou ochranu oznamovatelům, dotčeným osobám i zaměstnancům, kteří se podílejí na objasnění daného oznámení. Netoleruje se nátlak na oznamovatele a na žádné osoby, které prosazují správné chování. Pro dotčenou osobu platí presumpce neviny, dokud není prokázáno, že se dopustila protiprávního jednání. Vyšetřování probíhá při zachování maximální důvěrnosti. K informacím se přistupuje nepředpojatě, jejich zpracování je rychlé a celý proces zabezpečen.

Spravedlnost